Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe bepaalt u welke uitbetalingsactor uw gezinsbijslagen in België zal betalen?

In België zijn de gezinsbijslagen geregionaliseerd. Voortaan zal uw familiale en/of socio-professionele situatie bepalen of uw dossier in Vlaanderen, Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap zal worden behandeld.

 

 

Fl​ 1 - Voor Vlaanderen

 

Wallonie​ 2 - Voor Wallonië

 

Région Bruxelloise​ 3 - Voor Brussel

 

Communauté Germanophone​ 4 - Voor de Duitstalige Gemeenschap

 

Om u te helpen, volgen hier enkele praktische tips

Dit zijn de aanknopingsfactoren die bepalen welke entiteit verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van uw gezinsbijslagen. De analyse van deze aanknopingsfactoren geschiedt strikt in de volgorde waarin zij hieronder worden opgesomd:

1. De wettelijke woonplaats van het kind in de entiteit;

2. De verblijfplaats van het kind in de entiteit;

3. De lokalisatie van de vestigingseenheid of, wanneer dat gegeven niet beschikbaar is, van de exploitatiezetel van de huidige werkgever of van de laatste werkgever van de sociaal verzekerde in België;

4. De wettelijke woonplaats of de laatste wettelijke woonplaats van de sociaal verzekerde in de entiteit;

5. De lokalisatie van het sociaal verzekeringsfonds waarbij de sociaal verzekerde is aangesloten als zelfstandige;

6. De lokalisatie van het bureau van de laatst gekende kinderbijslaginstelling die de gezinsbijslagen toekende.

 

Zodra u de regio hebt bepaald, hoeft u alleen nog maar contact op te nemen met de bevoegde regulator in die entiteit. De toezichthouder zal uw vragen beantwoorden en/of u adviseren over de stappen die u moet ondernemen om uw aanvraag in te dienen .

 

Hieronder vindt u de volledige contactgegevens van de vier gefedereerde entiteiten.

 

Voor Wallonië :

 

 

AVIQ

 

 

Waals agentschap voor levenskwaliteit (AVIQ)

Afdeling Family Branch

Postadres : Rue de la Rivelaine 21 - 6061 Charleroi.

Website: https://www.aviq.be/fr/allocations-familiales  

E-mailadres: mediationfamilles@aviq.be 

Telefoon: 0800/16.061

 

Voor Vlaanderen:

 

 

groeipakket

 

Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), kortweg het Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Postadres: Trierstraat 9 - 1000 Brussel

Website: https://www.groeipakket.be/fr/over-ons/agentschap-uitbetaling-groeipakket

E-mailadres: info@groeipakket.be

Telefoon: 02/897.10.60

 

 

Voor Brussel:

 

 

 Iris

Iriscare - Bemiddelingsdienst

Postadres: Belliardstraat 71 bte 2 - 1040 Brussel

Website: www.iriscare.brussels

E-mailadres: mediation@iriscare.brussels

Telefoon: + 32 2 435 64 33

 

Iriscare : Dienst Bemiddeling

Postadres: Belliardstraat 71 bus 2 - 1040 Brussel

Website: www.iriscare.brussels

E-mailadres: bemiddeling@iriscare.brussels

Telefoon: + 32 2 435 64 33

.

 

 

 

Voor de Duitstalige Gemeenschap :

 

 

Communauté Germanophone

 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Fachbereich Familie und Soziales

Postadres: Kaperberg 6 - 4700 Eupen

Website: https://ostbelgienfamilie.be/
Emailadres : familienleistungen@dgov.be

Telefoon: +32 (0)87 789 920

 

Vanaf 01/01/2022 neemt Family Benefits Belgium de rol van ORINT over als verbindingsorgaan voor gezinsbijslagen.

Om contact op te nemen met dit verbindingsorgaan:

 

Gezinsbijslagen België

E-mailadres: info@familybenefitsbelgium.be

Postadres: Belliardstraat 71/3 - 1040 Brussel (België)

Telefoon: +32 71 33 7273